Year Name City API No. RAJ API No Phone No.
1992 Dr. S. R. Mehta Jaipur L-1240 RL-13 1412620330
1992 Dr. R. K . Goyal Ajmer L-3244 RL-189 9829270828
1992 Dr. S. R. Mittal Ajmer L-1469 RL-110 0145-2421988
1992 Dr. Arun Bordia Udaipur L-297 RL-383 029-2450277
1992 Dr. P. C. Sancheti Jodhpur L-1693 RL-18 93147-45610
1993 Dr. Ms. Dinesh Mathur Jaipur L-1493 RL-23 98290-53458
1994 Dr. M. Sabir Bikaner L-1675 RL-109 9414136993
1994 Dr. H. N. S Bhatnagar Udaipur L-1167 RL-21 0294-2526651
1994 Dr. S. K. Goyal Kota L-370 RL-350 098290-08158
1995 V. S. Chaddha Jaipur L-1623 RL-281 98260-72991
1996 Dr. U. S. Mathur Jaipur L-4134 RL-22 0141-23731732
1996 Dr. B. S. Bomb Udaipur L-1684 RL-616 93520-62021
1997 Dr. C. S. Babel Udaipur L-3996 RL-20 94141-56621
1998 Dr. R. P Purohit Sheogang L-8097 RL-614 94131-32485
1999 Dr. K. C Jain Udaipur L-2148 RL-102 94141-62424
1999 Dr. S. K Arora Ajmer L-1394 RL-31 0145-2425240
2000 Dr. A. Hakim Jodhpur L-2953 RL-102 9829024737
2000 Dr. S. K Arora Army- Kota L-2048 RL-27  
2001 Dr. Arvind Mathur Jodhpur L-2050 RL-156 98290-24569
2001 Dr. Manoj Lakhotia Jodhpur L-3442 RL-193 98283-44114
2001 Dr. J. P Dhamija Sriganganagar L-4078 RL-26 94142-23671
2001 Dr. N. K Gupta Kota L-1824 RL-57 94141-77588
2002 Dr. Kunal Kothari Jaipur L-4921 RL-199 98290-66158
2002 Dr. Sanjeev maheshwari Ajmer L-5085 RL-213 94604-79888
2002 Dr. L. K Bhatnagar Udaipur L-4414 RL-225 98290-93354
2002 Dr. D. C. Kumawat Udaipur L-3913 RL-158 94141-74246
2003 Dr. Arvind Gupta Jaipur L-4229 RL-211 94140-88888
2003 Dr. Anant Gupta Ajmer L-3442 RL-217 94145-50777
2003 Dr. Suresh Meratwal Ajmer L-7260 RL-532 94142-53011
2003 Dr. S. K. Verma Udaipur L-6264 RL-38 94141-68910
2003 Dr. K. K. Pareek Kota L-4108 RL-340 98291-28834
2004 Dr. R. P Agarwal Bikaner L-4762 RL-199 0151-2202431
2004 Dr. H. Malhotra Jaipur L-1915 RL-259 0141-2620400
2004 Dr. R. K. Gokharoo Ajmer L-3243 RL-605 94140-02165
2004 Dr. H. K Bedi Udaipur L-3914 RL-624  
2004 Dr. S. L. Mathur Jodhpur   RL-2 99280-39922
2004 Dr. R. S. Gehlot Jodhpur L-2618   98290-25534
2005 Dr. Virendra Singh Jaipur L-2304 RL-126 0141-2281010
2005 Dr. Girish Verma Kota L-4421 RL-47 98290-95663
2005 Dr. M. P. Agarwal Bhilwara L-2980 RL-30 97845-90737
2006 Dr. J. L Punglia Chittorgarh L-2784   94142-02303
2007 Dr. K C Nayak Bikaner L-6195 RL-309 94141-37252
2007 Dr. L. A Gauri Bikaner L-9057 RL-376 94141-37116
2007 Dr. D. K. Kochar Bikaner L-7591 RL-174 0151-2523454
2007 Dr. Virendra Goyal Jaipur L-3236 RL-93 94140-10669
2007 Dr. Vitthal Maheshwari Jaipur L-3365 RL-360 98290-37378
2008 Dr. Rampal Kota L-3917 RL-580 94142-03093
2008 Dr. Renu Saigal Jaipur     94142-03093
2008 Dr. C. L. Nawal Jaipur L-7710 RL-220 94140-44005
2008 Dr. Y. s Bolia Udaipur      
2008 Dr. Prakash keswani Jaipur L-4814 RL-304 98291-45524